ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Dấu hiệu đề về kép chuẩn Nhận biết và giải thích

Trương Thảo Ly Last updated on: September 19, 2023

Trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu, dấu hiệu đề về kép chuẩn là một trong những công cụ quan trọng để đánh giá xu hướng của một cổ phiếu. Đây là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán và được áp dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các dấu hiệu đề về kép chuẩn, bao gồm cách nhận biết, giải thích và áp dụng chúng vào phân tích kỹ thuật. Cùng với đó, bài viết PQ88 cũng sẽ trình bày ví dụ minh họa và các trường hợp sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn để giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Khái niệm Dấu hiệu đề về kép chuẩn là gì?

Dấu hiệu đề về kép chuẩn Nhận biết và giải thích

Dấu hiệu đề về kép chuẩn là một dạng dấu hiệu kỹ thuật được sử dụng để dự đoán xu hướng của một cổ phiếu. Cụ thể, khi một cổ phiếu xuất hiện dấu hiệu đề về kép chuẩn, nó cho thấy rằng xu hướng của cổ phiếu sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng trở lại.

Dấu hiệu này được gọi là “đề về kép” vì nó cho thấy rằng các đỉnh và đáy của biểu đồ giá cổ phiếu sẽ có dạng hình chữ “V” lặp lại, với độ cao của đỉnh thứ hai thấp hơn so với đỉnh thứ nhất và độ sâu của đáy thứ hai sâu hơn so với đáy thứ nhất.

Điều này cho thấy rằng sau khi cổ phiếu đạt đỉnh cao nhất và bắt đầu điều chỉnh giảm, nó sẽ không giảm mãi mà sẽ tạo ra một đáy tạm thời trước khi quay trở lại gia tăng ở mức giá cao hơn.

Bảng dấu hiệu đề về kép chuẩn như thế nào?

Dấu hiệu đề về kép chuẩn Nhận biết và giải thích

Các dấu hiệu đề về kép chuẩn được xác định dựa trên các đỉnh và đáy trong biểu đồ giá cổ phiếu. Cụ thể, để xác định dấu hiệu đề về kép chuẩn, bạn cần tìm các yếu tố sau:

 1. Đỉnh thứ nhất: Đây là đỉnh cao nhất của biểu đồ giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.
 1. Đáy thứ nhất: Đây là đáy thấp nhất của biểu đồ giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.
 1. Đỉnh thứ hai: Đây là đỉnh cao thứ hai của biểu đồ giá cổ phiếu, xảy ra sau đỉnh thứ nhất và thấp hơn đỉnh thứ nhất.
 1. Đáy thứ hai: Đây là đáy thấp thứ hai của biểu đồ giá cổ phiếu, xảy ra sau đáy thứ nhất và sâu hơn đáy thứ nhất.

Khi các yếu tố trên cùng xuất hiện trong biểu đồ giá cổ phiếu, chúng ta coi đó là một dấu hiệu đề về kép chuẩn. Tuy nhiên, để áp dụng dấu hiệu này vào phân tích kỹ thuật, chúng ta cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản.

Các nguyên tắc áp dụng khi tìm dấu hiệu đề về kép chuẩn?

Khi tìm kiếm dấu hiệu đề về kép chuẩn, có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn cần tuân thủ để đảm bảo rằng bạn đang nhận diện dấu hiệu này một cách chính xác. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản:

 1. Tìm kiếm hai đỉnh và hai đáy: Để xác định dấu hiệu đề về kép chuẩn, bạn cần tìm thấy ít nhất hai đỉnh và hai đáy trong biểu đồ giá cổ phiếu.
 1. Đỉnh thứ hai không cao hơn đỉnh thứ nhất: Đỉnh thứ hai của biểu đồ giá cổ phiếu phải thấp hơn đỉnh thứ nhất.
 1. Đáy thứ hai sâu hơn đáy thứ nhất: Đáy thứ hai của biểu đồ giá cổ phiếu phải sâu hơn đáy thứ nhất.
 1. Thời gian giữa hai đỉnh và hai đáy tương đối bằng nhau: Khoảng thời gian giữa hai đỉnh và hai đáy trong biểu đồ giá cổ phiếu phải tương đối bằng nhau.
 1. Khối lượng giao dịch giảm dần: Khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong các đỉnh và đáy thứ hai phải giảm dần.

Những nguyên tắc trên là rất quan trọng và nếu không tuân thủ chúng, bạn có thể dễ dàng nhận diện sai dấu hiệu đề về kép chuẩn.

Cách xác định và phân biệt dấu hiệu đề về kép chuẩn và không đề về kép chuẩn?

Để xác định và phân biệt dấu hiệu đề về kép chuẩn và không đề về kép chuẩn, bạn cần xem xét kỹ biểu đồ giá cổ phiếu và tuân thủ các nguyên tắc đã nêu ở trên.

Nếu một biểu đồ giá cổ phiếu có hai đỉnh và hai đáy, nhưng đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất hoặc đáy thứ hai không sâu hơn đáy thứ nhất, thì bạn không nên coi đó là một dấu hiệu đề về kép chuẩn.

Ngoài ra, để phân biệt dấu hiệu đề về kép chuẩn và không đề về kép chuẩn, bạn cũng nên quan tâm đến khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Nếu khối lượng giao dịch trong các đỉnh và đáy thứ hai giảm dần theo thời gian, thì đó là dấu hiệu đề về kép chuẩn.

Dấu hiệu đề về kép chuẩn Nhận biết và giải thích

Lợi ích của việc tìm hiểu và sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn?

Tìm hiểu và sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn trong phân tích kỹ thuật có nhiều lợi ích như sau:

 1. Dấu hiệu đề về kép chuẩn cho phép bạn dự đoán được xu hướng của cổ phiếu khi nó điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng trở lại.
 1. Khi biết được xu hướng của cổ phiếu, bạn có thể quyết định mua hoặc bán cổ phiếu một cách chính xác hơn.
 1. Tìm hiểu và sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn giúp bạn tránh được các sai lầm trong việc dự đoán xu hướng của cổ phiếu.
 1. Sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn là một trong những cách để tăng khả năng thành công trong giao dịch cổ phiếu.

Ví dụ minh họa về các trường hợp sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn?

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn, dưới đây là một số ví dụ minh họa:

 1. Ví dụ 1: Biểu đồ giá cổ phiếu ABC có hai đỉnh và hai đáy đều giảm dần theo thời gian, với đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất và đáy thứ hai sâu hơn đáy thứ nhất. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong các đỉnh và đáy thứ hai cũng giảm dần.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể xác định rằng đây là một dấu hiệu đề về kép chuẩn, cho thấy rằng sau khi cổ phiếu điều chỉnh giảm, nó sẽ tạo ra một đáy tạm thời trước khi tiếp tục tăng trở lại.

 1. Ví dụ 2: Biểu đồ giá cổ phiếu XYZ có hai đỉnh và hai đáy, nhưng đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất và đáy thứ hai không sâu hơn đáy thứ nhất.

Trong trường hợp này, chúng ta không thể coi đây là một dấu hiệu đề về kép chuẩn và việc dự đoán xu hướng của cổ phiếu sẽ khó khăn hơn.

Phân tích chi tiết từng bước để tìm dấu hiệu đề về kép chuẩn?

Để tìm dấu hiệu đề về kép chuẩn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Xác định hai đỉnh và hai đáy trong biểu đồ giá cổ phiếu.
 1. Kiểm tra xem đỉnh thứ hai có thấp hơn đỉnh thứ nhất hay không.
 1. Kiểm tra xem đáy thứ hai có sâu hơn đáy thứ nhất hay không.
 1. Kiểm tra xem khoảng thời gian giữa hai đỉnh và hai đáy có tương đối bằng nhau không.
 1. Kiểm tra xem khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong các đỉnh và đáy thứ hai có giảm dần không.

So sánh giữa dấu hiệu đề về kép chuẩn và một số dấu hiệu kỹ thuật khác?

Dấu hiệu đề về kép chuẩn là một trong những dấu hiệu kỹ thuật phổ biến được sử dụng để dự đoán xu hướng của cổ phiếu. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, bạn cũng cần phải sử dụng các dấu hiệu kỹ thuật khác.

Một số dấu hiệu kỹ thuật khác bao gồm:

 1. Dấu hiệu giá và khối lượng: Bao gồm các dấu hiệu như MA (trung bình động), MACD (chỉ số gia tăng/giảm trưởng) và RSI (chỉ số sức mạnh tương đối).
 1. Dấu hiệu hình học: Bao gồm các dấu hiệu như hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông và hình đầu vai đầu gối.
 1. Dấu hiệu sóng Elliott: Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên chuỗi sóng thị trường để dự đoán xu hướng của cổ phiếu.
 1. Dấu hiệu Fibonacci: Dùng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự dựa trên các mức giá Fibonacci.
 1. Dấu hiệu Breakout: Đây là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu vừa phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều dấu hiệu kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Tuy nhiên, thường thì việc kết hợp nhiều dấu hiệu kỹ thuật sẽ mang lại kết quả tốt nhất trong phân tích kỹ thuật.

Kết luận

Dấu hiệu đề về kép chuẩn là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giới đầu tư chứng khoán. Để áp dụng dấu hiệu này, bạn cần tìm hai đỉnh và hai đáy trong biểu đồ giá cổ phiếu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, bạn cần phải sử dụng nhiều dấu hiệu kỹ thuật khác và kết hợp chúng để đánh giá tổng thể xu hướng của cổ phiếu.Ngoài ra, khi sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn, bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khác như thị trường chung, tin tức và sự kiện có liên quan đến cổ phiếu đó để đưa ra quyết định mua bán hợp lý.

Việc tìm hiểu và sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn trong phân tích kỹ thuật không chỉ giúp bạn dự đoán xu hướng của cổ phiếu một cách chính xác hơn, mà còn giúp bạn tránh được các sai lầm trong giao dịch. Tuy nhiên, việc áp dụng các nguyên tắc và điều kiện của dấu hiệu đề về kép chuẩn cần phải được thực hiện đầy đủ và chính xác để đảm bảo tính hiệu quả của phương pháp này.

Trong quá trình phân tích kỹ thuật, bạn cần có sự kiên nhẫn và tránh quyết định vội vàng. Việc áp dụng các chiến lược giao dịch cần tùy vào tình huống thị trường cụ thể và luôn cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra quyết định mua bán.

Tổng kết

Dấu hiệu đề về kép chuẩn là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để dự đoán xu hướng của cổ phiếu. Việc tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện của dấu hiệu này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tránh được các sai lầm trong đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, việc áp dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn cần được thực hiện kỹ lưỡng và cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra quyết định mua bán.## Lời kết

Phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ quan trọng giúp đầu tư chứng khoán hiệu quả. Việc sử dụng dấu hiệu đề về kép chuẩn trong phân tích kỹ thuật là một cách để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tránh được các sai lầm thường gặp trong đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ trong việc phân tích, đánh giá cổ phiếu. Hơn nữa, việc đầu tư còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như quản lý rủi ro, thiết lập chiến lược đầu tư và định kỳ đánh giá lại danh mục đầu tư.

Vì vậy, nếu bạn mới bắt đầu đầu tư chứng khoán hoặc muốn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình, hãy tìm hiểu kỹ và tham gia các khoá học đầu tư chứng khoán chuyên sâu để có được kiến thức và kinh nghiệm cần thiết.

Tôi là Trương Thảo Ly chuyên gia của pq88.co. PQ88 là thiên đường sân chơi với vô vàn game cá cược, nhiều khuyến mãi, thao tác tham gia cá cược đơn giản, tỷ lệ trả thưởng xanh chín. #PQ88 #PQ88Casino

Related posts

Kinh nghiệm bắt lô trượt – Tuyệt chiêu và bí quyết đánh lô trượt chuẩn xác

Kinh nghiệm bắt lô trượt – Tuyệt chiêu và bí quyết đánh lô trượt chuẩn xác

Chơi lô trượt là một trong những hình thức giải trí phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, để...

Cách bắt lô rơi hiệu quả nhất – Bí kíp đánh lô rơi thành công

Cách bắt lô rơi hiệu quả nhất – Bí kíp đánh lô rơi thành công

Việc chơi bắt lô rơi luôn là một trong những trò chơi được nhiều người yêu thích tại Việt...

Bóng lô đề là gì? Cách chơi, phân biệt và mua bóng lô đề tại Việt Nam

Bóng lô đề là gì? Cách chơi, phân biệt và mua bóng lô đề tại Việt Nam

Bóng lô đề là một loại bóng rổ được sử dụng để chơi trò chơi đánh lô đề nổi...

Dàn đề 10 số – Cách tạo dàn đề 10 số chuẩn nhất hiện nay

Dàn đề 10 số – Cách tạo dàn đề 10 số chuẩn nhất hiện nay

Dàn đề 10 số là một trong những hình thức cá độ được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên,...

Đăng ký PQ88 Cập nhật link đăng ký mới nhất 2023

Đăng ký PQ88 Cập nhật link đăng ký mới nhất 2023

Trong thế giới công nghệ hiện đại, đăng ký PQ88 đã trở nên phổ biến và thuận tiện hơn...

Hệ đề 01 là gì? Khái niệm, thành phần và cách áp dụng

Hệ đề 01 là gì? Khái niệm, thành phần và cách áp dụng

Khái niệm về Hệ đề 01 Hệ đề 01 là một hệ thống quản lý chất lượng được phát...